Vellux AB är det distribuerande företaget i Sverige, Norge Finland och Danmark.

Tack vare den snygga designen och den förutseende produktutvecklingen har Vellux lyckats hålla sin världsledande position. Vellux expanderar och omsätter 54 miljoner kronor år 2011.

Tack vare det noggrant utvalda nätet av återförsäljare kan Vellux fokusera på service, marknadsföring och produktutveckling.

Vår vision - en framåtblick

Vellux WCS ”Wireless Calling System” är en produkt som alla känner till och använder. De restauranger som valt att använda WCS har i genomsnitt ökat sin omsättning och vinst med 25-30% och radikalt minskat sin personalomsättning.

Produkten används flitigt av tusentals servicecenter där kunder, gäster och personal behöver komma i kontakt med varandra.

Tack vare det noggrant utvalda nätet av återförsäljare kan Vellux fokusera på produktutveckling, marknadsföring och service.
AllCall International AB Veddestavägen 24, 175 62 Järfälla, Sweden
TEL: +46 (0)8 612 81 81     E-MAIL: info@vellux.se