Vård och omsorg

WCS Wireless Calling System används med fördel inom äldreboende och andra inrättningar där personal kan behöva påkallas eller hållas informerade.

Vi garanterar att WCS ger Er bättre säkerhet, tryggare personal och förbättrad kommunikation från första dagen. Upptäck vilka fördelar Ni kan få ut av systemet. Kontakta oss för ett möte eller provinstallation.

Vellux
  • Serviceknappen kan placeras dolt eller synligt, även flyttas på efter behov.

  • Alla ärenden kan vid behov loggas med exakta tidpunkter för när och var aktiviteten startade, när personal var på plats respektive vilken tid ärendet var åtgärdat.

  • Man kan med fördel använda WCS för att logga ronder medicinering mm, ankomst till boende eller vårdtagare respektive när man går vidare. Centralt kan man följa aktiviteterna och routen.

  • WCS kan även användas för att stämma av att allt är i sin ordning, exempelvis kan vårdtagaren genom ett knapptryck på morgonen loggas bort från en lista i vårt system. På så sätt ser man centralt om någon skulle saknas eller antas behöva assistans eller hjälp.

AllCall International AB Veddestavägen 24, 175 62 Järfälla, Sweden
TEL: +46 (0)8 612 81 81     E-MAIL: info@vellux.se