Våra produkter

Bara fantasin sätter gränser
för vad våra produkter och system kan prestera åt er.

 

 

WCS, Vellux ”Wireless Call System” är ett välbeprövat system för restauranger, hotell, vård och skola. Värdet finns även inom produktion, industri och lager. WCS används med stora förtjänster i all verksamhet där människor behöver komma i kontakt med varandra på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
WCS lättar bördan för servicepersonalen och skapar en höjd servicenivå med nöjdare kunder. WCS är så användarvänligt och väl genomtänkt att en enkel utbildning om fem minuter räcker för att man ska vara igång med det nyinstallerade WCS-systemet. Hela installationen är trådlös och installeras normalt på endast 5-10 minuter.

 

 

AllCall International AB Veddestavägen 24, 175 62 Järfälla, Sweden
TEL: +46 (0)8 612 81 81     E-MAIL: info@vellux.se