Industri

WCS Wireless Calling System används inom verksamheter där servicepersonal eller arbetsledning kan behöva påkallas.

Vi garanterar att WCS ger Er bättre säkerhet, förbättrad kommunikation och effektivare verksamhet från första dagen. Upptäck vilka fördelar Ni kan få ut av systemet. Kontakta oss för ett möte eller provinstallation.

Vellux
  • Sändaren kan placeras dolt eller synligt, även enkelt flyttas på.

  • WCS kan enkelt integreras i automatiserade installationer och automatiskt larma rätt personal vid åtgärdsbehov såsom exempelvis påfyllning eller driftstopp.

  • Man kan använda WCS för att exempelvis påkalla truckförare för påfyllning av material i arbetsstationer eller maskiner, denne ser direkt i sin mottagare vilken station som skall fyllas på och i vilken prioritetsordning.

  • På samma sätt kan servicepersonal eller arbetsledning på ett säkert sätt kallas till områden där störningar uppstår, exempelvis driftstopp eller andra assistansbehov.

  • Alla händelser kan loggas, start-/stopptider registreras. Åtgärdstider kan summeras och allt kan enkelt överföras till Ert eget system. Ställtider, produktionstider mm loggas enkelt och man kan även centralt övervaka systemet för att på så vis hållas informerad om pågående aktiviteter.


 

AllCall International AB Veddestavägen 24, 175 62 Järfälla, Sweden
TEL: +46 (0)8 612 81 81     E-MAIL: info@allcall.se